Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim in organisaties. ADD Arbo zorgt voor een optimale en adequate medische begeleiding en controle van verzuimende medewerkers.

Lees meer >

Medische keuring - Vitaliteit

Medewerkers van een organisatie bepalen in hoge mate het succes. Dus is het voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie van groot belang de gezondheid van haar medewerkers op peil te houden of zonodig te verbeteren.

Lees meer >

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Is uw bedrijf toe aan een nieuwe Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)? ADD Arbo verzorgt de RI&E zoals die is voorgeschreven door de Arbowet.

 

Lees meer

Door onze heldere en klantgerichte aanpak onderscheiden wij ons van de 'grote' arbodiensten

Door onze heldere en klantgerichte aanpak onderscheiden wij ons van de 'grote' arbodiensten

ADD Arbo biedt alle expertise op het gebied van: Verzuimbegeleiding Re-integratie Risico-inventarisatie en evaluatie Periodieke Medische Onderzoeken en nog vele andere diensten.

Neem contact met ons op >

ADD Arbo biedt alle expertise op het gebied van:

 • Verzuimbegeleiding
 • Re-integratie
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Periodieke medische onderzoeken
 • Duurzaam inzetbaarheidsadvies
 • Vitaliteitscoaching
 • en nog vele andere diensten...

  ADD Arbo beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ADDarbo een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld. Heeft u een klacht?

  Klacht indienen
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). Ook is het mogelijk uw klacht in te dienen via onze website, www.add-arbo.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

  Uw klacht wordt in behandeling genomen
  De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen ADD Arbo gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

  Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties ADD Arbo aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

  Oneens met de uitspraak?
  Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van ADD Arbo  te Hendrik-Ido-Ambacht. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

  Uitzonderingen
  Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiervoor kunt u een deskundigen-oordeel bij UWV aanvragen of een second opinion bij ons aanvragen (zie second opinion). Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van ADD Arbo meent te hebben opgelopen. U kun in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar de afdeling Juridische zaken van ADD Arbo. 

  Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij de financiële administratie van ADD Arbo .

  ADD Arbo  streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.


  Contactgegevens

  Kantoor H.I. Ambacht: 078 610 44 44
  Noordeinde 103
  3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
   
  Kantoor Rijswijk: 070 399 35 61
  Laan van Vredenoord 33
  2289 DA Rijswijk

  Email: info@add-arbo.nl

  Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

  Klanten login

  Openingstijden

  • Maandag 08:30 - 17:00 uur
  • Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
  • Woensdag 08:30 - 17:00 uur
  • Donderdag 08:30 - 17:00 uur
  • Vrijdag 08:30 - 17:00 uur