Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim in organisaties. ADD Arbo zorgt voor een optimale en adequate medische begeleiding en controle van verzuimende medewerkers.

Lees meer >

Medische keuring - Vitaliteit

Medewerkers van een organisatie bepalen in hoge mate het succes. Dus is het voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie van groot belang de gezondheid van haar medewerkers op peil te houden of zonodig te verbeteren.

Lees meer >

Second opinion

Een second opinion kan worden aangevraagd als er onduidelijkheden blijven bestaan over klachten, vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Het betreft hier arbeidsgeneeskundige vragen. Heeft u al een second opinion overeenkomst?

Lees meer >

Door onze heldere en klantgerichte aanpak onderscheiden wij ons van de 'grote' arbodiensten

Door onze heldere en klantgerichte aanpak onderscheiden wij ons van de 'grote' arbodiensten

ADDarbo biedt alle expertise op het gebied van: Verzuimbegeleiding Re-integratie Risico-inventarisatie en evaluatie Periodieke medische onderzoeken en nog vele andere diensten.

Neem contact met ons op >

ADDarbo biedt alle expertise op het gebied van:

 • Verzuimbegeleiding
 • Re-integratie
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Periodieke medische onderzoeken
 • Duurzaam inzetbaarheidsadvies
 • Vitaliteitscoaching
 • en nog vele andere diensten...

  ADDarbo beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ADDarbo een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld.
  Heeft u een klacht?

  Klacht indienen
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). Ook is het mogelijk uw klacht in te dienen via onze website,
  www.ADDarbo.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangst-bevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af.
  Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

  Uw klacht wordt in behandeling genomen
  De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen ADDarbo gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

  Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties ADDarbo aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

  Oneens met de uitspraak?
  Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van ADDarbo te Utrecht. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

  Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
  Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillen-commissie Arbodiensten te Tilburg.

  Uitzonderingen
  Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  Onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige om het werk (gedeeltelijk) te hervatten (de klacht is dan niet ontvankelijk). Hiervoor kunt u een deskundigen-oordeel bij UWV aanvragen of een secons opinion bij ons aanvragen (zie second opinion).
  Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van ADDarbo meent te hebben opgelopen. U kun in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar de afdeling Juridische zaken van ADDarbo.
  Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon van ADDarbo.

  ADDarbo streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.


  Contactgegevens

  Hoofdkantoor:
  Noordeinde 103
  3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
  Telefoon:
  078 610 44 44
  Email:
  info@add-arbo.nl

  Openingstijden

  • Maandag 08:30 - 17:00 uur
  • Dinsdag 08:30 - 17:00 uur
  • Woensdag 08:30 - 17:00 uur
  • Donderdag 08:30 - 17:00 uur
  • Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

  Documenten