Wanneer uw medewerker moet wachten op een behandeling, dan kan dat het verzuimtraject ongewenst verlengen. U heeft daar zelf niet altijd grip op.

Maar door het inzetten van wachtlijstbemiddeling kan u een dergelijke wachttijd inkorten en heeft u weer grip op de zaak! Een belangrijke reden voor langdurig verzuim is de lange wachttijden voor specialisatie, consultatie en behandeling. Als uw medewerker meteen gezien wordt door een medisch of psychologisch specialist, dan kan dit de duur van het verzuim aanmerkelijk beperken.

Met ADD Arbo heeft u een instrument in handen om deze wachttijd te verkorten.