Medische keuringen

Leven en werken: we doen het bij de gratie van onze gezondheid. Daarom springen we zorgvuldig om met ons lichaam. Behalve wijzelf zijn soms ook anderen geïnteresseerd in hoe gezond wij zijn.

Verzekeraars en hypotheekverstrekkers kunnen de beslissing om al dan niet een overeenkomst met iemand aan te gaan, nemen op basis van de resultaten van een verplichte medische keuring.

Werkgevers hebben met het Vrijwillige Preventief Medisch Onderzoek (PMO) een heel ander doel voor ogen, namelijk een gezond arbeidsklimaat (Ondersteunend). Verplicht of vrijwillig, beroepshalve of particulier, ADDarbo maakt van de nood een deugd met een breed pakket erkende medische keuringen en snelle rapportages (Flexibiliteit). Dat is prettig voor iedereen; zowel voor degene die om de keuring verzoekt, als voor degene die gekeurd moet of wil worden (Objectief). De keuringen worden in een ontspannen sfeer verricht door een enthousiast team van mensen (Deskundigheid).

Deze keuring signaleert mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen en geeft de medewerker informatie en advies ter preventie van mogelijke risico's.

Een alternatief voor de meer uitgebreide PMO’s is de Health Check. Dit is een korte gezondheidscheck die door middel van een aantal relatief eenvoudige metingen inzicht geeft in de gezondheidsstatus.

De rijbewijskeuring is bedoeld om preventief mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen te signaleren en hierover te informeren en adviseren.