Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim. ADD Arbo zorgt voor grip op uw verzuim.

Door ADD Arbo kunt u zich laten ondersteunen door ons de verzuimbegeleiding te laten verzorgen tot het laten faciliteren bij het zelf uitvoeren van taken rondom verzuimbegeleiding (zelf regie).

Het doel van het begeleiden van verzuim is het terugdringen van het verzuim en de daarmee gemoeide loonkosten. Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten: dat bedrag bestaat uit omzetverlies en vervanging of extra werk door collega's. Daarnaast lopen bedrijven het risico van het krijgen van een sanctie van het UWV. Deze sancties kunnen oplopen tot een jaarsalaris. Onder andere om die reden is de aandacht voor arbo - en verzuimpreventie relevant.

Een bedrijf met een gemiddelde grootte (loonsom ongeveer 1 miljoen euro - 35 werknemers) vergroot zijn rendement onderaan de streep met € 200.000,- als het verzuim met 1% afneemt.

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim in organisaties. ADD Arbo zorgt voor een optimale en adequate medische begeleiding en controle van verzuimende medewerkers.

Zodra een medewerker langer dan 6 weken ziek is, dan moet er voor de 8e ziekteweek een plan van aanpak worden opgesteld en is het wettelijk verplicht om een casemanager aan te wijzen.