Preventie advies

ADD Arbo werkt mee aan het voorkomen van verzuim en het beperken van risico’s.

ADD Arbo is uw adviseur bij het ontwikkelen van Veiligheidsmanagement Systemen (VMS) op alle organisatorische niveaus.

ADD Arbo heeft op dit gebied uitgebreid naar volledig geïntegreerde Veiligheids, Gezondheid, Welzijn en Milieu Management Systemen (VGWMMS). De praktijkervaring van onze adviseurs draagt er zorg voor dat werkbare en effectieve oplossingen geïmplementeerd worden.

De werkzaamheden kenmerken zich door advies bij het:

  • Opstellen van een aan veiligheid gerelateerde beleidsverklaring
  • Definiëren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Definiëren van operationele procedures en methoden voor bijzonder taken

Onze adviseurs zijn zeer ervaren in audit programma's van diverse Veiligheids management Systemen en zij assisteren opdrachtgevers bij het ontwikkelen en opzetten van eigen audit systemen welke gericht zijn op specifieke bedrijfsactiviteiten.