Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim in organisaties. ADD Arbo zorgt voor een optimale en adequate medische begeleiding en controle van verzuimende medewerkers.

Lees meer >

Medische keuring - Vitaliteit

Medewerkers van een organisatie bepalen in hoge mate het succes. Dus is het voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie van groot belang de gezondheid van haar medewerkers op peil te houden of zonodig te verbeteren.

Lees meer >

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Is uw bedrijf toe aan een nieuwe Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)? ADD Arbo verzorgt de RI&E zoals die is voorgeschreven door de Arbowet.

 

Lees meer

Door onze heldere en klantgerichte aanpak onderscheiden wij ons van de 'grote' arbodiensten

Door onze heldere en klantgerichte aanpak onderscheiden wij ons van de 'grote' arbodiensten

ADD Arbo biedt alle expertise op het gebied van: Verzuimbegeleiding Re-integratie Risico-inventarisatie en evaluatie Periodieke Medische Onderzoeken en nog vele andere diensten.

Neem contact met ons op >

ADD Arbo biedt alle expertise op het gebied van:

 • Verzuimbegeleiding
 • Re-integratie
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Periodieke medische onderzoeken
 • Duurzaam inzetbaarheidsadvies
 • Vitaliteitscoaching
 • en nog vele andere diensten...

  Taakdelegatie door bedrijfsarts

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert werkgevers strenger op het naleven van de regels rondom een ziekmelding.

  Als werkgever mag u aan uw werknemer de volgende vragen stellen bij of tijdens een ziekmelding
  - Wat is het telefoonnummer en verpleegadres?
  - Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
  - Wat zijn de lopende afspraken en werkzaamheden?
  - Val jij als werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet?
  - Houdt de ziekte verband met een arbeidsongeval?
  - Is er sprake van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is?
  - Wat zijn je arbeidsmogelijkheden?

  U mag als werkgever niet informeren naar de medische achtergrond van het verzuim van uw werknemer. De verzuimconsulenten en artsen van ADD Arbo mogen dit wél! Dit is uniek aangezien de stafarts een aantal taken aan hen heeft gedelegeerd. Op die manier wordt sneller en efficiënter de daadwerkelijke oorzaak van het verzuim duidelijk.

  De stafarts van ADD Arbo heeft een aantal medische taken gedelegeerd aan het medisch secretariaat en arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten. Dit heet de zogenaamde taakdelegatie. Het doel is de stafarts te ontlasten in zijn takenpakket. De stafarts behoudt altijd de persoonlijke eindverantwoordelijkheid voor het werk van het medisch secretariaat, arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten kader van de verzuimbegeleiding. Onze gedelegeerde arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten kunnen overleg voeren over zieke werknemers met de stafarts. Vanwege de inzage die de gedelegeerde het medisch secretariaat, arbo-verpleegkundigen/verzuimconsulenten hebben in medische gegevens van deze zieke werknemers, vallen deze onder de verlengde armconstructie ten aanzien van het medisch beroepsgeheim. Hiervoor is een intern protocol opgesteld.